Compleet merk-pakket
voor fusie-organisatie

Zorg

Situatie

“Het bepalen van een gezamenlijke strategie en ’t ontwikkelen van een nieuw merk.” Met die opdracht schreef Bureauvijftig de nieuwe missie, visie, positionering en aansluitende merkstrategie voor fusie-organisatie Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Synsation werd uitgenodigd voor de ontwikkeling van de nieuwe naamgeving en het ontwerp van het logo en de visuele identiteit.

Naamgeving
De eerder afzonderlijk organisaties komen nu samen in beweging. “Met de samenleving. Met ouderen. Hun naasten. Hun vrienden en buren. Zij zetten samen een stap naar voren.” De nieuwe naam moest relevant zijn op organisatorisch vlak, maar ook aanlsuiten bij de praktische zaken van alle dag. Vooral op een menselijke manier. Toegankelijk, vriendelijk, Vereen.

Logo
Voor een goed gevoel en acceptatie bij de juiste mensen ontwikkelden we een passend merkbeeld. Het sluit visueel aan op wat er in de positionering is beschreven. Het beeldmerk ‘vertelt’ over de nieuwe naam. Het symboliseert het samenkomen en het samen gaan. Onlosmakelijk verbonden en als onderdelen in hun eigen kracht.

Ook reflecteert het v-icoon. Sterk door eenvoud en overtuiging. Praktisch en herkenbaar in bijvoorbeeld een social media post of advertentie. Het visuele karakter van de letters is speciaal passend gemaakt; door custom design nu een bijzonder en onderscheidend woordmerk.

Publicaties
Het communicatieteam van de nieuwe organisatie werkt aan veel verschillende publicaties. Voor herkenbaarheid en merk-consistentie hebben we veel verschillende merkdragers ontwikkeld, d.m.v. templates, voor o.a. Brochures, Posters en Advertenties.

Online
Naast de zogenoemde ‘offline merkdragers’ hebben we de visuele identiteit ook zorgvuldig toegepast in het UI-design van de nieuwe website. Het merkkarakter is daardoor herkenbaar en consistent, de online-omgeving naast functioneel ook vriendelijke en toegankelijk. 

BrandBook
Voor de vastlegging van de essentie van het merk hebben we een BrandBook gemaakt. Het vertelt over de Brand-Story en ook is een deel ingericht als Handleiding. Het vormt de basis en is een duidelijke richtlijn voor het gebruik en de praktische toepassing van veel verschillende merkdragers.


Zo is duidelijk beschreven – en d.m.v. visuele voorbeelden geïllustreerd – hoe de organisatie zich presenteert. De tone-of-voice is beschreven, net als de look-&-feel, in het algemeen, maar ook specifiek volgens voorbeelden, regels, do’s and don’ts.

Benieuwd hoe we jouw organisatie
of project kunnen helpen?